Uznesenia MsZ zo 6.6.2007
Štvrtok 29. september 2022,
celkovo: 17442191 čitateľov
online: 21 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
weblab
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

23. september 2022 | 16:13
Prvé kolo nového ročníka extraligy v basketbale žien odohrá MBK Ružomberok doma proti Šamorínu 1.10. o 17:00.
23. september 2022 | 16:13
Katolícka univerzita v Ružomberku začala slávnostným programom "Veni Sancte" nový akademický rok.
16. september 2022 | 10:48
Vo štvrtok 22. septembra nepôjde v Liskovej elektrina, Stredoslovenská distribučná informovala o odstávke od 8:00 do 16:00.
16. september 2022 | 10:46
Vernisáž výstavy Fotoforum 2022 - 54. medzinárodného salónu umeleckej fotografie sa uskutoční 1.10. o 10:00 v hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.
16. september 2022 | 10:45
Poslanci MsZ na mimoriadnom rokovaní v pondelok 12.9. dali zelenú výstavbe novej mestskej plavárne.
aktuálne číslo: 2022 / 17 (13. september 2022)
anketa
Ste za celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky v Ružomberku (bez silvestrovskej výnimky)?
áno
[114h:83%]
nie
[24h:17%]
celkovo hlasujúcich: 138
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyUznesenia MsZ zo 6.6.2007

8. jún 2007 | 08:31 | 2717

Uznesenia prijaté na mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 6.6.2007.

Uznesenie č. 82/2007:
Mestské zastupiteľstvo:
I. s c h v a ľ u j e:
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Rudolf Mičuda
členovia: Ing. Martin Motyka, Bc. Ľubomír Kubáň

Uznesenie č. 83/2007:
Mestské zastupiteľstvo:
I. s c h v a ľ u j e overovateľov MsZ:
pp. Petra Vrzgulu, PaedDr. Stanislava Bellu.

Uznesenie č. 84/2007:
Mestské zastupiteľstvo:
I. s c h v a ľ u j e program mimoriadneho rokovania MsZ.

Uznesenie č. 85/2007:
Mestské zastupiteľstvo:
I. konštatuje, že je potrebné, aby k riešeniu problematiky CZT Mesto prikročilo aktívne,


II. s c h v a ľ u j e:
1. uzavretie zmluvy o kúpe aktív RES, a.s., Ružomberok Mestom Ružomberok,

2. úhradu 10% kúpnej ceny, t.j. 18 mil. Sk na účet správcu reštrukturalizácie pri podpise zmluvy podľa bodu 1.,

3. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Ružomberok a MONDI BP SCP, a.s., Ružomberok o dodávke tepla,

4. založenie novej obchodnej spoločnosti (CZT, s.r.o., Ružomberok) so 100%-nou účasťou Mesta a základným imaním 200.000.- Sk,

5. za konateľov spoločnosti CZT, s.r.o. Ružomberok Ing. Michala Slašťana a Ing. Vladimíra Lajčiaka,

6. za členov dozornej rady spoločnosti CZT, s.r.o. Ladislava Valenta, PaedDr. Stanislava Bellu, Bc Ľubomíra Kubáňa,

7. obsadenie riadiacich funkcií v spoločnosti CZT, s.r.o. prostredníctvom výberového konania,

8. úver Mesta Ružomberok od DEXIA banky, a.s. vo výške 180 mil. Sk so splatnosťou 10 rokov na účely zvýšenia základného imania novozaloženej spoločnosti CZT, s.r.o., Ružomberok,
Overovatelia: Peter Vrzgula , PaedDr. Stanislav Bella

9. založenie nehnuteľného majetku RES, a.s., ktorý je predmetom kúpy v prospech DEXIA banky, a.s.,

10.zvýšenie základného imania novozaloženej spoločnosti CZT, s.r.o., Ružomberok o 180 ml. Sk,

11.úver novozaloženej spoločnosti CZT, s.r.o., Ružomberok vo výške 35 mil. Sk na úhradu DPH spojenú s kúpou aktív RES, a.s., Ružomberok,

12. uzatvorenie zmluvy o pristúpenie k úverovému záväzku medzi Mestom Ružomberok a novozaloženou spoločnosťou CZT, s.r.o., Ružomberok, na základe ktorej bude istinu a úroky úveru Mesta splácať novozaložená spoločnosť CZT, s.r.o., Ružomberok,


III. u k l a d á:
príslušným zodpovedným vedúcim oddelení a konateľom novozaloženej spoločnosti CZT, s.r.o., Ružomberok vykonať všetky potrebné kroky podľa bodu II.
Termín: ihneďPrednosta MsÚ: Ing. Vladimír Trnovský
Overovatelia: Peter Vrzgula
Primátor mesta: Ing. Michal Slašťan
PaedDr. Stanislav Bella
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist