Dlhá debata o súťaži na autobusových dopravcov
Nedeľa 24. január 2021,
celkovo: 14838286 čitateľov
online: 25 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
Ružomberský hlas - predplatne
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

21. január 2021 | 10:39
V predaji je prvé tohtoročné číslo Ružomberského hlasu, ktoré si môžete kúpiť nielen v meste a obciach okresu, ale aj v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne.
21. január 2021 | 09:42
Útočník MFK Ružomberok Ladislav Almási odišiel na polročné hosťovanie do klubu najvyššej ruskej súťaže FK Akhmat Groznyj.
18. január 2021 | 19:00
Mesto Ružomberok podpísalo krátkodobú zmluvu o prenájme Koniarne na využívanie haly počas najbližších 3 mesiacov, informovala v správach Mestská televízia Ružomberok.
17. január 2021 | 17:01
Aktuálna situácia s pandémiou zatiaľ nedovoľuje otvoriť nový projekt cestovného ruchu v Hrabove - Ľadové kráľovstvo.
17. január 2021 | 17:00
V prípravnom zápase remizovali futbalisti MFK Ružomberok s druholigovým Tatranom Liptovský Mikuláš 2:2.
aktuálne číslo: 2020 / 24 (18. december 2020)
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyDlhá debata o súťaži na autobusových dopravcov

6. október 2019 | 20:23 | 967

ŽILINA (Michal Paška, foto autor) - Mapovali sme štrnáste zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v tomto volebnom období. Približne dve a pol hodiny trvala diskusia k bodu, ktorý bol na rokovanie krajského par-lamentu zaradený na jeho začiatku. Reč je o informácii o priebehu verejného obstaráva-nia na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v ŽSK. Ako je známe, súčasným dopravcom končia 10-ročné zmluvy 29. novembra 2019 a kraj súťaží dopravcov na naj-bližšie dva roky. O tejto téme by sa dal napísať podrobnejší článok, pre čitateľov Ružom-berského hlasu je však dôležitá informácia, že ľudí v liptovskom regióne má záujem pre-pravovať jeden dopravca. Kraj v súčasnosti jeho ponuku vyhodnocuje.

Aj v okrese Ružomberok aktuálne zabezpečuje prímestskú dopravu na 15 linkách spoloč-nosť ARRIVA Liorbus, a.s. Z nášho pohľadu by bolo veľkým prekvapením, keby sa do súťaže zapojila iná spoločnosť...

Nechajme skupinu pracovať...
Z poslancov zastupiteľstva za okres Ružomberok (Dušan Lauko a Karol Javorka sa ospra-vedlnili) sa k téme v pondelok 16. septembra 2019 v pléne vyjadril viceprimátor Ružom-berka Ján Bednárik, ktorý je aj členom komisie dopravy pri Zastupiteľstve ŽSK.
„Ružomberok tiež vyhlasuje verejnú súťaž na dopravcu, ktorú mám na starosti ja. Nie je to jednoduché, ale dopravcu treba vysúťažiť. Nechajme skupinu, ktorá to v ŽSK mala na starosti, pracovať a potom hovorme o tom, či výsledok je dobrý alebo zlý. Ak teraz bu-deme hatať cestu, aby to ukončili, je to nešťastné riešenie,“ vyzval počas dlhotrvajúcej debaty kolegov poslancov Ján Bednárik.
Predloženú informáciu zobralo zastupiteľstvo tesnou väčšinou na vedomie. Za hlasovalo 25 poslancov, 24 sa pri hlasovaní zdržalo.

Všetky peniaze nevyčerpali
Pri prerokovaní návrhu na tretiu úpravu rozpočtu ŽSK sa o slovo prihlásil aj poslanec Ľubomír Kubáň. Zaujímal sa o bežné výdavky.
„Mrzí ma, že tak podporovaný a preferovaný dotačný program ako participatívny rozpo-čet bol nevyčerpaný o sumu 22 200 eur. Viete mi povedať aký je primárny dôvod nevy-čerpania dotačného programu? Je to napríklad nezáujem žiadateľov, absentujúci marke-ting, neatraktívnosť výzvy, minimalizovaný oprávnený žiadateľ? Alebo vylúčenie obce a fyzických osôb a skupín fyzických osôb z oprávneného žiadateľa či obmedzenie podporo-vanej činnosti, ktorá sa môže realizovať iba mimo obce?,“ pýtal sa poslanec a zdôraznil, že podstatou participatívneho rozpočtu alebo výzvy by malo byť zapojenie sa čo najväč-šieho počtu obyvateľov kraja.
„To sa nám určite nepodarilo. Bude potrebné na rok 2020 reálne a objektívne vyhodnotiť dotačný program participatívneho rozpočtu alebo upraviť respektíve zmeniť výzvu,“ ape-loval Ľubomír Kubáň.
„Prihlásilo sa 51 žiadateľov, čo je na prvýkrát relatívne dobré číslo. Druhá vec je, že časť žiadateľov nesplnila podmienky. Určité obmedzenie bolo aj to, že sa nemohli zapojiť ob-ce, ale toto bolo evidentne preklenuté. Väčší problém sme vnímali s tým, že sme výzvu zamerali na obnovu extravilánov, i keď si to vieme obhájiť. Určite budeme túto tému pri ďalšej dotačnej schéme otvárať. Ako sme už avizovali, schému pripravujeme akoby na-novo,“ reagovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Bezbariérové úpravy škôl
Ľubomír Kubáň sa informoval aj o dotácii z ministerstva školstva na rozvojový projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postih-nutím“. „Ide o jednorazovú dotáciu na projekt? Z úprav rozpočtu vyplýva, že dotáciou uspokojíme iba dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V prípade, že ide iba o jed-norazovú dotáciu z rezortu školstva, neuvažuje vedenie župy vyčleniť finančné pro-striedky na rok 2020 aj pre iné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK?“.
Janka Školová, riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK, reagovala, že išlo o jedno-razový projekt ministerstva školstva. „Bohužiaľ, pre krátky čas sa do tejto výzvy zapojili len dve školy,“ povedala. Erika Jurinová dodala, že kraj pri investíciách v školstve pamätá aj na potrebné bezbariérové úpravy.
Pri aktualizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v ŽSK pre školský rok 2018/2019 Ľubomír Kubáň ocenil nastavený systém duálneho vzdeláva-nia v ŽSK a spoluprácu s riaditeľmi stredných odborných škôl a zamestnávateľmi. „O dobrej spolupráci v systéme duálneho vzdelávania svedčí nárast počtu žiakov. Som pre-svedčený, že v krátkej budúcnosti dôjde aj k nárastu stredných odborných škôl,“ vyslovil sa poslanec za ružomberský okres.

FOTO: Pred poslancami krajského parlamentu vystúpil so Správou o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2018 Martin Hromada. Poslanec ružomberského parlamentu pracuje na Úrade ŽSK v Žiline na pozícii riaditeľa odboru kultúry.

(článok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.18/2019)
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist