Genius loci Ružomberka
Štvrtok 11. august 2022,
celkovo: 17235479 čitateľov
online: 26 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
weblab
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

11. august 2022 | 10:17
V piatok 12. augusta o 20:00 vystúpi v Hýrošovom parku v rámci kultúrneho leta ružomberská skupina Kéfas.
11. august 2022 | 10:16
Futbalisti MFK Ružomberok otočili nepriaznivý stav 0:2 v Banskej Bystrici a vyhrali po dvoch góloch Kelemena a premenenej penalte Masla 3:2.
11. august 2022 | 10:15
V pondelok 8. augusta zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko (98), ktorý mnohokrát navštívil Ružomberok a získal tu viacero ocenení od Katolíckej univerzity.
3. august 2022 | 09:15
Najbližšie číslo Ružomberského hlasu (RH16) vyjde v piatok 12. augusta, uzávierka je 5.8.
3. august 2022 | 09:15
Ak máte záujem o získanie dotácie do výšky 500 eur na miniprojekt v oblasti životného prostredia, žiadosť môžete podať na mestskom úrade (alebo poslať poštou) do 15. augusta.
aktuálne číslo: 2022 / 14 (15. júl 2022)
anketa
Ste za celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky v Ružomberku (bez silvestrovskej výnimky)?
áno
[105h:85%]
nie
[18h:15%]
celkovo hlasujúcich: 123
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyGenius loci Ružomberka

14. apríl 2021 | 10:07 | 4897

RUŽOMBEROK (Michaela Milá, foto rkhlas) - Ružomberská Kalvária je v ostatnom čase azda jednou z najaktuálnejších tém, ktorá medzi Ružomberčanmi rezonuje. Medzičasom vznikla aj iniciatíva s rovnakým názvom (Ružomberská Kalvária), ktorá vyzvala investora projektu zástavby v okolí Kalvárie CPI Slovakia, a. s. a zároveň Mesto Ružomberok, aby prehodnotili súčasné aktivity na tomto území.

Poslanci, architekti, umelci...
Téme sme sa z viacerých strán podrobne venovali už vo viacerých predchádzajúcich číslach Ružomberského hlasu a predstavili sme aj plánované investície v tejto lokalite, dnes prinášame najmä informácie o spomínanej iniciatíve a jej zámeroch. K informáciám, ktoré v redakcii máme, sa nám však zo strany iniciátorov nepodarilo získať do termínu našej uzávierky ďalšie konkrétne odpovede na naše redakčné otázky. Téme sa však budeme venovať aj v ďalších vydaniach Ružomberského hlasu, kde by mohli odznieť.

Výzvu v plnom znení, ktorú zároveň iniciátori naformulovali aj ako petíciu, nájdete na stránke kalvaria.sk. Stoja za ňou niektorí poslanci mestského parlamentu, architekti, pedagógovia, podnikatelia, ale aj viaceré iné osobnosti miestneho kultúrneho a spoločenského života, tak isto ako aj ďalší obyvatelia mesta. Spomenieme len niekoľko z nich, napríklad poslancov Patrika Haba, Jána Kuráňa, Karola Javorku a Michala Kubačku, z architektov Martina Bišťana či Jozefa Hyravého, z umeleckej obce Pavla Ruska, Rastislava Biarinca či Jána Kudličku. Výzvu dokopy podpísalo 58 osobností kultúrneho a spoločenského života a od 7. marca sa zbierajú podpisy prostredníctvom petície od občanov mesta. Základnou myšlienkou je upozorniť na vzniknutý problém, hľadať riešenie ako zachovať ráz Kalvárie vhodným spôsobom rovnako pre mesto aj investora: „Ako najvhodnejší spôsob riešenia problému sa ukazuje ponúknuť investorovi iný vhodný pozemok v meste na realizáciu developerského zámeru, posunutie celého projektu, prípadne odkúpenie spornej časti pozemku.“

Chýba jej presné zadefinovanie
Iniciátori výzvy a petície sú presvedčení, že projekt zástavby okolia ružomberskej Kalvárie nenávratne devastuje kultúrnu, spoločenskú, mestotvornú, sakrálnu a prírodnokrajinnú hodnotu tejto výnimočnej lokality, voči ktorej je protihodnota pár stavieb na bývanie pre niekoľko obyvateľov zanedbateľná, a nie je ani zlomkom spoločenskej hodnoty tejto dominanty mesta: „Kalvárii dnes chýba jej jasné urbanistické, priestorové zadefinovanie a akcent. Navrhovaná zástavba spoločnosti CPI Slovakia, a. s. odhryzáva zo životného priestoru Kalvárie, je vážne konfliktná a nerešpektuje, že Kalvária dáva celej lokalite meno a je jej najdôležitejšiu časťou. Bytová výstavba v tesnej blízkosti kaplniek, predpokladané výškové a hmotové prevedenie, navrhované dopravné napojenie priamo z krížovej cesty, obmedzenie verejného prístupu na územie a konflikt funkcie bývania s verejnoprospešným využitím predstavuje príkry rozpor projektu s celospoločenskou funkciou územia Kalvárie a s pripravovaným projektom jej revitalizácie.“

Hľadanie riešenia
Preto je podľa nich nevyhnutné čím skôr nájsť riešenie, ktoré by smerovalo k jasnému zadefinovaniu územia Kalvárie a jej jednoznačnej ochrane. Tomu by sa mala podriadiť prípadná okolitá zástavba tak, aby sa zachoval jej mimoriadny spoločenský a verejnoprospešný význam: „Ten totiž spočíva vo výnimočnej symbióze jej sakrálnej funkcie, funkcie historického a duchovného dedičstva, mestotvornej funkcie dominanty mesta, funkcie rekreačno-oddychovej a funkcie neopakovateľného prírodného a krajinného prvku s osobitným geniom loci.“

Potreba rokovať
Iniciátori výzvy zároveň tvrdia, že ich výzva nesmeruje proti investorovi a jeho zámerom, zároveň sú presvedčení, že Kalvária dostala počas svojej novodobej existencie osudové rany najmä politickými rozhodnutiami. V tejto situácii žiadajú aby „sa najprv odborne zadefinovalo územie Kalvárie, a aby predstavitelia mesta bezodkladne vstúpili do rokovania so spoločnosťou CPI Slovakia, a. s. a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov medzi mestom a CPI Slovakia a. s., na základe ktorej vznikne dostatočne široké ochranné pásmo Kalvárie vo výlučnom vlastníctve mesta Ružomberok. Týmto teda vyzývame dotknuté strany, aby pristúpili k ochrane podstaty Kalvárie v duchu navrhovaného riešenia tak, aby Kalvária nenasledovala neblahý osud kaštieľa svätej Žofie. Sme odhodlaní vo veci jej záchrany nielen vykonať intelektuálny, odborný, spoločenský a mediálny tlak, ale pri riešení ponúknuť aj pomocnú ruku.“
Tak ako vo výzve iniciátori žiadali, aby predstavitelia mesta bezodkladne vstúpili do rokovania s investorom a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov, na základe ktorej by vzniklo dostatočne široké ochranné pásmo Kalvárie vo výlučnom vlastníctve mesta, stretnutie sa už udialo. Informujeme o ňom samostatne aj na inom mieste tohto vydania našich novín. Stretnutie s majiteľom pozemkov a členmi pracovnej skupiny vytvorenej pre túto oblasť, bolo 11. marca. Ako nás informoval hovorca primátora Viktor Mydlo, počas rokovania členovia pracovnej skupiny vysvetlili majiteľovi dôvody, pre ktoré sa s ním stretli: „Rovnako aj zástupca majiteľa pozemkov vysvetlil svoj pohľad. Počas rokovania prítomní preberali možné alternatívy, ktoré by viedli ku kompromisu medzi požiadavkami vlastníka a požiadavkami pracovnej skupiny. Konkrétne návrhy mesto v tejto chvíli nebude komentovať, pretože niektoré scenáre zasahujú do pozemkov iných vlastníkov, s ktorými mesto ešte nerokovalo.“
Podľa našich informácií sa stretnutie iniciátorov výzvy s predstaviteľmi mesta a spoločnosti CPI Slovakia, a. s. malo uskutočniť v stredu tohto týždňa, v čase, kedy už naše noviny boli pripravené do tlače.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.6/2021)
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist