Čo je nové v školách a škôlkach? Koľko máme prvákov?
Streda 26. január 2022,
celkovo: 16408027 čitateľov
online: 20 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
Predplatne 2022
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri
Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

21. január 2022 | 14:36
Športové kluby MBK aj MFK Ružomberok sa zapojili do celosvetovej kampane #WeRemember, ktorou sa odsudzuje antisemitizmus, rasizmus a nenávisť.
18. január 2022 | 10:44
Ružomberok v roku 2022 hospodári s rekordne vysokým rozpočtom na úrovni približne 41 miliónov eur.
18. január 2022 | 10:43
Prvú prehru v extraligovej sezóne zaznamenali basketbalistky MBK Ružomberok, podľahli Piešťanom 54:58.
18. január 2022 | 10:39
Zaznamenali sme viacero sťažností na kvalitu zimnej údržby (hlavne chodníkov) v Ružomberku. Článok k tejto téme nájdete v RH2 budúci piatok 28.1.
15. január 2022 | 19:59
V prípravných zápasoch dnes vyhrali futbalisti MFK Ružomberok 3:1 nad Námestovom a 2:0 nad Banskou Bystricou.
aktuálne číslo: 2022 / 01 (14. január 2022)
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyČo je nové v školách a škôlkach? Koľko máme prvákov?

17. september 2021 | 09:24 | 891TOP ČLÁNOK

RUŽOMBEROK (Michaela Milá, ilustračné foto rkhlas) - V tomto školskom roku nastúpilo do materských škôl 738 detí, čo je o niečo menej ako pred rokom, kedy bolo v septembri v škôlkach 745 detí. „Do ružomberských základných škôl nastúpilo tento rok 235 prvákov, minulý rok sme mali 236, čiže len o jedného viac,“ informovala nás vedúca Oddelenia školstva a športu MsÚ Ružomberok Janka Lokajová, s tým, že uvedené počty sú za základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zatiaľ sú len predbežné.

My sme s redakčnými otázkami oslovili všetky základné školy a škôlky v Ružomberku aj samostatne (okrem tých, ktorých je zriaďovateľom Mesto, aj súkromné či cirkevné). Odpovedali nám na tieto otázky: Koľko máte tento rok prvákov v ZŠ, resp. nových detí v MŠ (porovnajte aj s minulým rokom)? Aké máte v súčasnosti najväčšie problémy a čo očakávate od práve začatého školského roka? Máte pre tento školský rok pripravené nejaké novinky?

Okrem toho sme sa pýtali aj na úpravy a rekonštrukcie škôl počas uplynulého letného obdobia. Tejto téme sa budeme venovať samostatne v niektorom z nasledujúcich čísel Ružomberského hlasu. A tu sú už odpovede na naše otázky.

MŠ Ružomberok - Biely Potok, Jana Jellušová, riaditeľka školy: „ Tento školský rok máme 13 nových detí. Je mi veľmi ľúto, že ďalším piatim rodičom/zákonným zástupcom som musela dať rozhodnutie o neprijatí ich detí, lebo naša MŠ nemá dostatočnú kapacitu. Je to MŠ rodinného typu s individuálnym prístupom a holistickým rozvojom všetkých nám zverených detí. Pre porovnanie, je to o tri deti viac ako minulý rok. V kútiku duše mňa i celý náš kolektív veľmi teší, že si rodičia vyberajú práve našu MŠ, a že je o ňu permanentný záujem i počas školského roka. V súčasnosti medzi naše najväčšie problémy patrí zatekanie strechy do tried, chodieb i riaditeľne. Blíži sa pravá jeseň a s ňou aj výdatné obdobie dažďov. Máme vypracovaný nádherný projekt na rekonštrukciu strechy MŠ, ale zrejme na renováciu momentálne nie sú financie. Mám obavy, aby nedošlo k zhoršenému zdravotnému stavu našich najmenších ratolestí, pretože sa tvoria neskutočné plesne, ktoré predstavujú vážne zdravotné problémy. Čo očakávame od práve začatého školského roka? Aby sa nám i deťom splnil sen - mať vlastnú školskú záhradu pre hry a aktivity detí na čerstvom vzduchu, a aby sa zrealizoval projekt na rekonštrukciu strechy. Ak nie, žiadame aspoň jej opravu (novú strešnú krytinu, pretože len časť strechy je nová, a to po živelnej pohrome, keď silným vetrom odvialo jej časť.) Na opravu strechy tiež potrebujeme financie, minimálne cca 60 000 eur. Keby sa nám splnila aspoň jedna z týchto hore uvedených požiadaviek, bol by to náš najkrajší darček v tomto školskom roku 2021/2022 pre celý kolektív a deti z MŠ Ružomberok - Biely Potok.“

MŠ Riadok, Zuzana Bródyová, riaditeľka školy: „Tento školský rok nám do ZŠ odišli deti z dvoch tried, tak sme mohli prijať detí viac. Pribudlo nám 42 nových detí a v porovnaní s minulým rokom je to o 7 detí viac. Najväčších problémov sme sa zbavili už minulý rok, kedy naša MŠ prešla rekonštrukciou nefunkčnej kanalizácie. V súčasnosti všetci veríme, že ostaneme otvorení až do konca školského roka, a najlepšie by bolo, keby nás obišli aj zatiaľ platné obmedzenia, ktoré sa týkajú realizácie kurzov. A to najmä lyžiarsky, korčuliarsky, školy v prírode. Sú našou prioritou aj srdcovou záležitosťou.“

MŠ Za dráhou, Danka Kroliaková, riaditeľka školy: „Nových detí sme prijali na tento školský rok 27, do detských jaslí 4 nové deti. V minulom roku ich bolo 23, v detských jasliach 5. Naša materská škola je zrekonštruovaná len na 50%, tak čakáme na rekonštrukciu dvoch budov. Je potrebné vymeniť okná, dvere, urobiť novú elektroinštaláciu, vodu, podlahy, prekryť dva balkóny... V roku 2022 bude vypracovaný čiastkový projekt, ktorý sa bude rekonštrukcie týkať. Dúfame, že tento školský rok bude epidemiologická situácia lepšia a v MŠ sa budú dať realizovať aktivity, krúžky, vystúpenia, tvorivé dielne, tak ako sme si ich naplánovali. V našej MŠ je 90% zaočkovanosť personálu.“

MŠ A. Bernoláka, Eva Praženicová, riaditeľka školy: „V tomto školskom roku máme 26 nových detí, kým v minulom ich bolo 45. Problémy máme s neupraveným školským dvorom dôsledkom oprav kanalizácie ÚVOTS, chceli by sme opraviť vláčik a sprístupniť environmentálny kútik. Boli by sme radi, keby bolo v tomto roku možné navštevovať materskú školu bez hrozby koronavírusu.“

MŠ Hrboltová, Andrea Brestovská, riaditeľka školy: „V tomto školskom roku bude našu MŠ navštevovať tak ako minulý školský rok 20 detí vo veku 2 - 6 rokov. Momentálne nemáme žiadne problémy. Tešíme sa že sme v prevádzke a veríme, že dodržiavaním všetkých opatrení budeme bez prerušenia pokračovať v tomto režime po celý školský rok. Dúfame, že sa opäť obnoví spoločenský a kultúrny život, aby sme mohli opäť pripravovať vystúpenia pre verejnosť, ktoré vždy patrili k významným aktivitám našej materskej školy. Chýbajú nám tiež mimoškolské výlety, exkurzie a športové akcie.
Novinkou je, že sme zrealizovali dva grantové projekty, ktoré sme získali: projekt „Múdre hranie“ (získaná dotácia 500 eur) - poskytnutie finančných prostriedkov ministerstva školstva na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok) a projekt „Hráme sa a športujeme“ (získaná dotácia 2 500 eur) – projekt Nadácie Volkswagen zameraný na revitalizáciu školského dvora a rozvíjanie pohybových zručností MŠ.“

ZŠ sv. Vincenta, Miroslava Murínová, riaditeľka školy: „V aktuálnom školskom roku navštevuje našu školu 30 žiakov v prvom ročníku. V porovnaní s minulým školským rokom je to o 7 žiakov menej. Najvypuklejším problémom, ktorý vnímame v tomto roku, je vzdelávanie poznačené vypuknutou pandémiou koronavírusu. Pandémia poznačila vyučovanie a vzdelávanie a ukázala slabé miesta, ktoré sa však stali pre nás výzvou vzájomne sa posunúť (učitelia i žiaci) či už v prehĺbení digitálnych zručností alebo iných kompetencií. I keď je pandemická doba zložitá, veríme a máme nádej, že školský rok nám ponúkne mnohé príležitosti, ktoré ak správne uchopíme, stanú sa pre nás miestom nášho osobného i profesionálneho rastu. Problémy tu sú. Neodsúvame ich, ale prijímame ich ako výzvu a príležitosť. Veľkú nádej vkladáme do predpokladov ministerstva školstva, že školy sa plošne zatvárať nebudú, a teda pevne veríme, že budeme môcť čo najdlhšie učiť prezenčnou formou. Očakávame tiež prehĺbenie spolupráce a vzťahov školy s rodičmi. Novinkou pre tento školský rok sú tri novovytvorené učebne, a to učebňa IKT, fyziky a polytechnickej výchovy v rámci projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku. Naša škola sa tiež plánuje zapojiť do projektu Záhrada, ktorá učí. Ide o efektívne využívanie exteriéru záhrady na vyučovanie, ktoré by v sebe skĺbilo mnohé pozitíva – pobyt na vzduchu v súčinnosti s aktivitami vedúcimi k osvojovaniu si nových poznatkov inak ako v klasickom triednom či online vyučovaní.“

ZŠ Bystrická cesta, Jana Horváthová Zavacká, zástupkyňa riaditeľky školy: „Škola je prostredie, v ktorom sú zmeny veľmi časté a pedagógovia sú s nimi dennodenne konfrontovaní. Ale ako nikto, ani my sme nečakali, že rok 2020/2021 bude až taký dynamický. Na druhej strane - stáli sme pred novými výzvami spojenými s prelínaním prezenčného a dištančného vyučovania. Napriek mnohým opatreniam a obmedzeniam, ktoré koronavírus priniesol, sme sa maximálne snažili vyjsť v ústrety rodičom a žiakom v zapožičaní digitálnej techniky či v posielaní pracovných listov. Škola nie je v off režime ani počas leta, opravy a renovácie prebiehajú práve počas prázdnin. Potrápilo nás vodovodné potrubie a takisto dúfame, že „starostiô so strechou sa ukončia novým projektom a jej následnou rekonštrukciou. Vráťme sa však k najpodstatnejšej zložke vyučovacieho procesu, a tým sú žiaci. Vítali ich vydezinfikované triedy, spolužiaci a oddýchnutý pedagogický zbor. Spoza rúšok spoznávame staronové tváre. Veľmi sa tešíme z našich najmenších, z našich prváčikov, ktorých sa na ZŠ Bystrická prihlásilo 69. Ďakujeme za ich záujem, ktorý rastie aj vďaka vzdelávaniu, ktoré poskytujú intelektovo nadané alebo športové triedy.
Novinkou v škole je nová pracovná pozícia, pozícia digitálneho koordinátora. Nezabúdame ani na projekty, sme zapojení v rôznych, napr. v environmentálnom projekte Ruženka či v medzinárodnom ULCA. Na záver si prajeme jediné, a to okrem zdravia, prezenčné vyučovanie.“

ZŠ Klačno, Mojmír Šrobár, riaditeľ školy: „V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do projektu na skvalitnenie podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese v odborných učebniach. Po piatich rokoch sme sa dočkali. Náš zriaďovateľ mesto Ružomberok zrealizoval výberové konania. Počas prvého školského polroka by sa mali zariaďovať učebne novým nábytkom, školskými pomôckami IKT atď.
V novom školskom roku došlo k miernemu nárastu žiakov. V prvých triedach máme 44 žiakov, čo je o 6 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Sme škola, ktorá má športové triedy so zameraním na futbal. Našou snahou je rozšíriť športové zameranie aj o volejbal. Do havárií, opráv, údržby, nákupu materiálu a interiérového vybavenia škola investuje predbežne sumu 53 731 eur.“

................
(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.17/2021)
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist