MESTO RUŽOMBEROK VSTUPUJE DO SPOLOČNOSTI SKIPARK RK
Piatok 2. december 2022,
celkovo: 17801911 čitateľov
online: 17 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
weblab
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri

Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

21. november 2022 | 10:40
V stredu 23. novembra sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
21. november 2022 | 10:40
Spoločnosť Mondi SCP Ružomberok zaznamenala v minulom roku tržby na úrovni 588 mil eur, z toho bol čistý zisk viac ako 9,6 milióna eur.
18. november 2022 | 10:12
Šláger Niké extraligy v basketbale žien medzi MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami, sa odohrá v Koniarni v sobotu 19.11. od 18:00.
18. november 2022 | 10:11
Spoločnosť WEBLAB finišuje s prípravou novej verzie internetovej stránky Ružomberského hlasu. Spustená bude počas najbližších dní.
18. november 2022 | 10:10
Dnes vychádza nové číslo Ružomberského hlasu (22/2022). Nasledujúce vydanie, predposledné v roku, bude v predaji od 2.12.
aktuálne číslo: 2022 / 22 (18. november 2022)
anketa
Ste za celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky v Ružomberku (bez silvestrovskej výnimky)?
áno
[204h:78%]
nie
[56h:22%]
celkovo hlasujúcich: 260
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyMESTO RUŽOMBEROK VSTUPUJE DO SPOLOČNOSTI SKIPARK RK

15. február 2022 | 10:34 | 1149TOP ČLÁNOK

RUŽOMBEROK (Michaela Milá, foto Viktor Mydlo) - V stredu 9. februára schválili poslanci ružomberského zastupiteľstva vstup mesta do spoločnosti Skipark RK. Jednohlasne. Mesto tak bude 33-percentným, a teda tretinovým vlastníkom spoločnosti za 1650 eur. Tento bod rokovania stredajšieho zastupiteľstva predložil poslancom prednosta MsÚ Vladimír Trnovský na základe Memoranda o spoločnom postupe pri nadobudnutí a prevádzke strediska Malinô Brdo medzi Skipark RK, s. r. o. a mestom Ružomberok. Materiál odporúčala schváliť aj Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie. Vladimír Trnovský (na snímke) sa zároveň stane konateľom za mesto. Členmi dozornej rady budú poslankyňa Jana Štreitová a poslanec Stanislav Javorka.

Z materiálu, ktorý bol poskytnutý poslancom k rokovaniu, vyplýva, že stredisko Malinô Brdo prešlo počas roka 2021 vlastníckou transformáciou, výsledkom ktorej je to, že k dátumu 1. 12. 2021 sa výlučným vlastníkom všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, práv, oprávnení a iných osobných a/alebo neosobných zložiek a prvkov nevyhnutne potrebných na fungovanie strediska stala spoločnosť Skipark RK, s. r. o.: „Na základe vyššie uvedeného nadobudnutia majetku a súčasne na základe nadobudnutia potrebných licencií a povolení na prevádzku dopravy na lanových dráhach sa stala spoločnosť Skipark RK prevádzkovateľom strediska Malinô Brdo a v súčasnej dobe spĺňa všetky zákonom predpokladané a vyžadované požiadavky na prevádzkovanie strediska, a to tak v zimnej prevádzke, ako aj v letnej prevádzke. Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že stredisko Malinô Brdo, resp. majetok potrebný na jeho prevádzku a využívanie je zastabilizovaný a pripravený.“

Spoločnosť Skipark RK nadobudla majetok na základe uzatvorenia odplatného zmluvného dojednania od spoločnosti Trank RK s. r. o., so sídlom v Bratislave, pričom cena za kúpu majetku bola uhradená za použitia finančných prostriedkov, ktoré boli spoločnosti Skipark RK poskytnuté zo strany aktuálnych spoločníkov. V prípade potreby zabezpečujú aktuálni spoločníci spoločnosti Skipark RK aj prevádzkové financovanie. „Stredisko Malinô Brdo prechádza výraznými vnútroorganizačnými zmenami, ktoré nemusia byť viditeľné navonok, ale z pohľadu bazálneho fungovania a ďalšej prevádzky strediska sú nevyhnutné potrebné. Okrem toho, že spoločnosť Skipark RK nadobudla potrebné licencie a povolenia na prevádzku od Dopravného úradu SR, čo je dôkazom, že splnila všetky zákonom vyžadované náležitosti a následkom je oprávnenie na prevádzku strediska Malinô Brdo, spoločnosť Skipark RK realizuje všetky potrebné aktivity, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku technologických zariadení ako súčastí majetku strediska. V rámci týchto aktivít boli realizované revízie všetkých dopravných zariadení, čo zahŕňa údržbu a opravu všetkých lanových dráh a vlekov, snežných pásových vozidiel, sfunkčnenie a modernizácia celého zasnežovacieho systému. Z technického hľadiska bolo pre stredisko významným krokom odkúpenie dvoch transformátorov napájajúcich zariadenia strediska Malinô Brdo od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa na Malinom Brde, ktoré sa tým pádom stali vlastníctvom spoločnosti Skipark RK. Táto skutočnosť, po realizácii následných s tým súvisiacich technických úkonov umožní zvýšiť výkonnosť zasnežovacieho systému prevádzkovaného strediskom Malinô Brdo, a to až na maximum jeho konštrukčnej kapacity. Výsledkom bude radikálne zrýchlenie zasnežovania strediska umelým snehom, čo bude mať pozitívny efekt na dĺžku trvania lyžiarskej sezóny, pričom od sezóny 2022/2023 rátame so skorším začiatkom lyžiarskej sezóny, tak aby sa stredisko Malinô Brdo vyrovnalo okolitým strediskám a súčasne táto skutočnosť bude znamenať aj viac ubytovaných hostí v ubytovacích zariadeniach, z čoho môže ťažiť mesto Ružomberok,“ bolo ružomberským poslancom vysvetlené na minulotýždňovom rokovaní.
„Našou základnou snahou je zabrániť úpadku strediska Malinô Brdo a zabezpečiť jeho prevádzku v ďalšom období. Nevyhnutne je potrebné zlepšiť vnímanie strediska Malinô Brdo zo strany jeho návštevníkov a zatraktívniť ho tak, aby sme v porovnaní so súčasnosťou získali nových návštevníkov. V tejto súvislosti vyvíjame aktivity, ktoré realizujeme už počas aktuálnej zimnej sezóny, ktorými sú lyžiarske preteky pre žiakov Ružomberský medvedík, Memorial J. Gregora (pohár Liptova v zjazdovom lyžovaní), Malinô Brdo Night Skialp Chalenge, Slovenský pohár v zjazdovom lyžovaní pre žiactvo, karneval na svahu a ďalšie. V letnej sezóne plánujeme ďalšie propagačné akcie ako napríklad Behaj lesmi Veľká Fatra, MS v zjazde na horských bicykloch, Slovenský pohár ENDURO, Hrabovský triatlon, Intersport duatlon, Malino Fest, Beh na Malinné a Specialized Test Day. Samozrejme, realizácia vyššie uvedených aktivít je naviazaná na aktuálne platné protipandemické opatrenia. V závislosti od dostupných možností, chceme v prvom rade maximalizovať potenciál strediska Malinô Brdo, pričom túto snahu možno rozdeliť v zásade do 2 oblastí: zima, leto. Čo sa týka zimnej sezóny strediska Malinô Brdo, našou aktuálnou snahou je maximalizovať využitie súčasných možností, ktoré nám stredisko ponúka. Toto chceme dosiahnuť práve uvádzaným zvyšovaním kapacity zasnežovacieho systému prevádzkovaného v stredisku. Sme toho názoru, že zabezpečenie dostatočnej a kvalitnej snehovej situácie je tá najlepšia reklama pre stredisko a dokáže samo o sebe zvýšiť počet návštevníkov ako aj spopularizovať stredisko. V strednodobom horizonte, je snahou strediska Malinô Brdo zamerať sa na rozšírenie zjazdových tratí (zjazdovka Žľabiny) a obnovu starých zjazdoviek. S tým súvisí aj otázka komplexného posúdenia, revitalizácie a rozvoja zasnežovacieho systému prevádzkovaného v stredisku, čo v sebe zahŕňa celý rad potrebných činností a aktivít (budovanie nových čerpacích staníc na prívod vody, nové potrubné rozvody, atď.). V tejto súvislosti je možné zmieniť aj realizáciu večerného lyžovania v Hrabove na zjazdovke Žľabiny, úpravy tratí za účelom potenciálnej organizácie lyžiarskych pretekov, atď. Takisto chceme svojím konaním prispieť aj k realizácii preventívnych aktivít v súvislosti s ochranou pred požiarmi v lesnom poraste (zriadenie protipožiarnych technických nádrží, atď.). Čo sa týka letnej sezóny, spoločnosť Skipark RK sa chce zamerať na možnosti, ktoré prináša existencia skipark-u v stredisku Malinô Brdo. Našou snahou je zmena, keď v minulosti bol bikepark považovaný za miesto s potenciálom, ale ohlas od návštevníkov bikepark-u nebol vždy pozitívny. Spoločnosť Skipark RK preto zameriava svoje aktivity aj v tejto oblasti. Boli prijatí zamestnanci, ktorých pracovnou náplňou je výlučne starostlivosť o bikepark a jeho ďalší rozvoj. Súčasne si myslíme, že stredisko Malinô Brdo môže byť v lete príjemným miesto trávenia voľnočasových aktivít aj pre iných návštevníkov, a preto sa chceme v stredisku zamerať na zriadenie zábavnorelaxačných zón nielen pre deti, ale aj ich rodičov a dospelých celkovo, vrátane nadšencov adrenalínových športov,“ uvádza sa v materiáloch od spoločnosti Skipark RK..................................

..............

(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.3/2022 s termínom vydania 16.2.2022)
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist