Kraj znovu poskytne dotácie
Piatok 2. december 2022,
celkovo: 17802601 čitateľov
online: 18 čitatelia
tel: 044 / 431 36 48
mob: 0907 915 380
weblab
Ružomberský hlas na facebooku  Ružomberský hlas na twitteri

Loading
pridaj inzerát, pošli odkaz redakcii
nezabudni uviesť kontakt a číselný kód
+=

21. november 2022 | 10:40
V stredu 23. novembra sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
21. november 2022 | 10:40
Spoločnosť Mondi SCP Ružomberok zaznamenala v minulom roku tržby na úrovni 588 mil eur, z toho bol čistý zisk viac ako 9,6 milióna eur.
18. november 2022 | 10:12
Šláger Niké extraligy v basketbale žien medzi MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami, sa odohrá v Koniarni v sobotu 19.11. od 18:00.
18. november 2022 | 10:11
Spoločnosť WEBLAB finišuje s prípravou novej verzie internetovej stránky Ružomberského hlasu. Spustená bude počas najbližších dní.
18. november 2022 | 10:10
Dnes vychádza nové číslo Ružomberského hlasu (22/2022). Nasledujúce vydanie, predposledné v roku, bude v predaji od 2.12.
aktuálne číslo: 2022 / 22 (18. november 2022)
anketa
Ste za celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky v Ružomberku (bez silvestrovskej výnimky)?
áno
[204h:78%]
nie
[56h:22%]
celkovo hlasujúcich: 260
kontakty
email: redakcia@rkhlas.sk
tel: 044 / 431 36 48
šéfredaktor: Mgr. Michal Domenik
mobil: 0907 915 380
redaktor: Ing. Ján Sokolský
mobil: 0918 344 358
redaktorka: Mgr. Michaela Milá
mobil: 0905 849 453
odporúčané stránkyKraj znovu poskytne dotácie

17. marec 2022 | 09:52 | 1182

ŽILINA (Michal Paška, ilustračné foto autor) - Aj 32. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. To nám však nebráni sprostredkovať vám na nasledujúcich riadkoch podstatné informácie z rokovania krajského parlamentu, ktoré sa týkali Okresu Ružomberok.

O regionálnych dotáciách rozhodnú poslanci
V úvode poslanci v pondelok 28. februára 2022 zobrali na vedomie Správu o úprave rozpočtu ŽSK k 31.12.2021 i Správu o výdavkoch ŽSK vynaložených na opatrenia proti pandémii COVID -19 v roku 2021.

Poslanci súhlasili s predloženými návrhmi dvoch výziev, ktoré budú vyhlásené ŽSK. Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK je vyčlenených spolu 325 000 eur.
„Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 100 eur a maximálna výška dotácie je 3 000 eur,“ uviedla Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK.
Podporia činnosti, ktoré budú realizované v oblasti podpory spolupráce pri organizovaní športových, voľnočasových a kultúrno-spoločenských aktivít a vytvárania podmienok pre ich rozvoj, ďalšieho zveľaďovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, budovania a obnovy turistických trás, cyklotrás a trás pre bežecké lyžovanie a modernizácie služieb pre ich užívateľov i rozvoja verejnej športovej infraštruktúry. O podpore projektov rozhodnú komisie zložené z poslancov.

O participatívnych dotáciách rozhodne verejnosť
Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Participatívne dotácie z vlastných príjmov ŽSK je vyčlenených 120 000 eur.
Kraj podporí projekty, ktoré sa budú týkať oblasti zveľaďovania verejnej infraštruktúry, zlepšenia kvality životného prostredia, ďalšieho zveľaďovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva (za zachovanie kultúrneho dedičstva nie je považované organizovanie kultúrnych podujatí).

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 000 eur a maximálna 4 000 eur. O úspešnosti konkrétnych projektov rozhodne verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania.
O obidve dotácie sa môžu uchádzať obce, právnické osoby (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia) a fyzické osoby – podnikatelia na území ŽSK.

Privítal by viac peňazí
Problematike výziev z prostriedkov ŽSK sa v krajskom parlamente už dlhodobejšie venuje poslanec za Okres Ružomberok Ľubomír Kubáň.
„Pri participatívnych dotáciách je vyčlenená dosť nízka suma. V našom okrese uspokojíme troch či štyroch žiadateľov. Do budúcnosti, ak to bude možné, by bolo treba vyčleniť viac peňazí. Pri obidvoch výzvach sú oprávnení žiadatelia rovnakí. Nie je zmätočné dávať rôzne dátumy realizácie? Pri regionálnych dotáciách je maximálna výška podpory 3000 eur, pri participatívnych 4000 eur. Prečo?,“ pýtal sa Ľubomír Kubáň.

„Keď bude príležitosť a rozpočtová možnosť, veľmi radi sa budeme podieľať na navýšení. Termíny sú rôzne preto, aby dotačné oddelenie nebolo zahltené nárazovo. Regionálne dotácie slúžia vo veľkej miere aj na podporu podujatí. Je tam daná aj výška spolufinancovania, ktorá túto sumu do istej miery navýši. Pri participatívnych dotáciách si niektoré projekty vyžadujú aj menšiu finančnú súťaž,“ reagovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Situáciu s cestármi chcú riešiť
Podpredseda ŽSK Igor Janckulík pri informácií o nákupe drobnej techniky pre Správu ciest ŽSK poukázal na časovanú bombu, ktorou je stav technického vybavenia i budov, v ktorých cestári sídlia. Upozornil aj na hroziaci odchod veľkej časti zamestnancov z ružomberského závodu kvôli nízkym platom.
„Tento stav je aj otázkou minulosti. Určite treba riešiť aj platové ohodnotenie zamestnancov. Chcel by som, aby sa čiastočne zmenil i plán zimnej údržby. Boríme sa s tým, že nemáme techniku a ľudí. Ak aj v nižšie položených obciach nie je dlho odhrnutý sneh, tak je to podľa mňa zúfalstvo. Chceme byť aj s kolegami nápomocní. Radi by sme počuli, čo ďalej. V našom okrese bola počas niekoľkých dní tejto zimy situácia ozaj kritická. Bol problém dostať sa do práce či do škôl,“ pridal svoj postreh Ľubomír Kubáň.
Ďalší poslanec za Okres Ružomberok, Michal Slašťan, poprosil vedenie ŽSK o riešenie situácie, ktorú označil za veľmi komplikovanú. „Sám som mal pocit, že negatívnu úlohu tu hrá aj ľudský faktor. Máme záujem na tom, aby zimnú údržba bola čo najkvalitnejšia a jazda po cestách čo najbezpečnejšia.“

Predsedníčka ŽSK povedala, že si uvedomuje modernizačný dlh. Krajskí cestári podľa jej slov zdroje, ktoré získajú za údržbu pre Slovenskú správu ciest, môžu použiť aj na nákup techniky a odmeňovanie zamestnancov. „Viem o situácii v Ružomberku. Je to vec šéfa, ktorý má zvládať aj personálne otázky. Verím, že sa situácia stabilizuje.“

O moste i vode na ceste
V rámci interpelácií Ľubomír Kubáň požiadal o opravu mostného objektu na Staničnej ulici vo Švošove. Na problém ho upozornil tamojší starosta Milan Široň.
„Stav mosta je dezolátny až havarijný, nosné konštrukcie sa rozpadávajú. Z betónových stien pretŕčajú armatúry, poškodené jej aj zábradlie. O opravu žiadam najmä z dôvodu bezpečnosti a urbanizácie územia,“ dôvodil.

Michal Slašťan poukázal na povrchovú vodu, ktorá nie je odvedená z časti Štiavnickej cesty (ide o cestu od Bystrickej cesty v Ružomberku smerom do Liptovskej Štiavnice – pozn. autora). „Viem, že tento problém už v minulosti riešil aj kolega poslanec a starosta Liptovskej Štiavnice Dušan Lauko. Venujme sa tomu ďalej, prosím o stretnutie k tejto problematike čo najskôr.“

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.5/2022)
Vydáva Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok.
Webstránku RH zabezpečujeme v spolupráci s Oddelením informačných technológií Mestského úradu v Ružomberku.
Šéfredaktor a DTP design Mgr. Michal Domenik, redaktor Ing. Ján Sokolský. Povolené Registračné číslo 1/92.
Adresa: Bjornsonov dom, Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok. tel. 044 / 431 36 48.
Uzávierka príspevkov je vždy v piatok, týždeň pred aktuálnym vydaním novín.

TOPlist